!حالی به حولی

زندگی زيباست

درس خوندن برام تفريح شده...

و جالب اينجاست كه ابر و باد و بقيه مخلفات مانع تفريحم مي شوند...

و در اين وضعيت قاراش ميش بنده نوشتنم مي آيد نافرم!

اين همان غوز بالا غوز خودمان است؟!

تفريحم مي آيد...يعني بايد تفريح كنم...سعي كنيد اين را در كله پوكتان فرو كنيد!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ - شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦ - نفیسه