!حالی به حولی

زندگی زيباست

درس خوندن برام تفريح شده...

و جالب اينجاست كه ابر و باد و بقيه مخلفات مانع تفريحم مي شوند...

و در اين وضعيت قاراش ميش بنده نوشتنم مي آيد نافرم!

اين همان غوز بالا غوز خودمان است؟!

تفريحم مي آيد...يعني بايد تفريح كنم...سعي كنيد اين را در كله پوكتان فرو كنيد!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ - شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦ - نفیسه

گل يا پوج؟!

يك خواب خوب و تعبير اغراق آميز من...

گويا هنوز به نشانه ها اعتقاد دارم!...

خدايا اسير بن بست يا روانه ناكجايم مكن...

IZI0001846

پ.ن: نمي دانم حافظ بدبين است يا من خوش بين!

پيام هاي ديگران ()        link        ۳:۳٤ ‎ب.ظ - شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦ - نفیسه